Predaj, oprava a servis

 • predaj-servis-oprava vysokozdvižných vozíkov VZV
 • oprava a servis nízkozdvižných vozíkov (NZV) a ich prídavné časti a zariadenia
 • oprava a servis motorových vozidiel vrátane dodávok - dvojstĺpový zdvihák 5 ton
 • oprava a servis motoriek, štvorkoliek
 • oprava a servis nákladných automobilov
 • oprava a servis stavebných strojov a ostatných zariadení
 • pneuservis - vlastníme vyvažovačku a prezúvačku do priemeru 21" disku

ŠKOLENIA

 • Obsluha motorových vozíkov
 • Obsluha stavebných strojov
 • Obsluha poľnohospodárskych strojov
 • Obsluha Hydraulických rúk, kladkostrojov, stojanového zdviháka automobilov
 • Obsluha zvislej posuvnej brány nad 2,7m
 • Obsluha zdvíhacieho čela nákladných automobilov
 • Obsluha ručného kladkostroja, elektrického kladkostroja
 • Obsluha žeriavov - mostový, stĺpovky a konzolový
 • Viazač bremien
 • Lešenár - demontáž a montáž lešení
 • Obsluha regálového zakladača a iné....

BOZP a HP

 • Práca vo výškach nad 1,5m a práca nad voľnou hĺbkou viac ako 1,3m
 • Vstupné školenia pre zamestnancov a periodické školenia pre zamestnancov

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom
Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom
Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena
Špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom
Zvislá posuvná brána s výškou zdvihu nad 2,7metra

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Manipa s.r.o.
IČO: 31723977
DIČ: 2020516234
IČ DPH: SK2020516234
podľa §4, registrácia od 25.4.1996
Sídlo
MANIPA s.r.o.
Fr. Hečku 3908 058 01 Poprad
Servis, oprava 
František Kuziel
Telefón: 0905257310
E-mail: frantisek.kuziel@manipa.sk
Školenia 
Martin Kuziel
Telefón: 0918938101
E-mail: martin.kuziel@manipa.sk
Informácie
E-mail:
info@manipa.sk
poprad.manipa@gmail.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Odborné prehliadky a odborné skúšky Zdvíhacích zariadení

  Spoluprácou s nami, získate odborné prehliadky a odborné skúšky, vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Na základe Vašich požiadaviek a potrieb Vám zaistíme revízie, technických zariadení. Odstránime Vám nedostatky a vyriešime nedostatky, pre následné využívanie. Odborné prehliadky a odborné skúšky Vám zabezpečia plynulý chod, zariadení pre firemné, či priemyselné využitie.

  BOZP

  Bezpečnosť a ochrana zdravia, pri práci je určená pre dodržiavanie, podpisov bezpečnosti a ochrany zdravia, pri práci, počas pracovného procesu. Účelom BOZP je zabezpečiť optimálne, bezpečné prostredie, pre plynulý chod, firiem. Vyhodnocujeme, možné riziká, pri práci, ohľadom pracovných nástrojov, pomôcok, prostriedkov, či hygienu, pracovného prostredia. Vydaná smernica 89/391/EEC pre dôstojnú prácu, sociálne prostredie, zamestnancov, pozitívne pracovné vzťahy, ale aj ochranu životného prostredia. Poskytujeme vstupné a opakované školenia, ohľadom BOZP, ohľadom neustáleho sledovania, legislatívy a upozorňovania na funkčné nedostatky, pracovného prostredia, pre plynulý chod, firmy.

  Viazač bremien

  Školením Viazač bremien získate poznatky, súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia, spojené s obsluhou, zdvíhacích zariadení, v rámci profesie. Absolvent bude môcť vykonávať pracovnú činnosť, Viazača bremien, ako samostatnú činnosť spojenú s viazaním a prepravou bremena.

  Lešenár

  Školenie pre Lešenárov je určené pre pracujúcich na montáži, či demontáži, pri vykonávaní prác, vo výškach, tiež ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia. Získate poznatky o odbornej spôsobilosti pracovnej činnosti na rôznorodých lešení, ako rúrkové, podperné, pojazdné, drevené a dielcové. Lešenár je profesia pre konštrukciu lešenia, vo výškach, preto práca vyžaduje zodpovednosť a precíznosť.

  Obsluha motorových vozíkov

  Školenie, ohľadom obsluhy, motorových vozíkov zahŕňa ochranu zdravia, pri práci a zároveň rozširuje vedomosti a skúsenosti, v danej oblasti. Obsluha motorových vozíkov tvorí súčasť, výroby a zahŕňa právne predpisy, bezpečnosť pri práci a profesia je súčasť, pracovnej oblasti, výrobných a nevýrobných spoločností.

  Oprava vysokozdvižných vozíkov

  Oprava vysokozdvižných vozíkov kladie dôraz na kvalitu služby, s cieľom predĺžiť bezporuchovosť zariadenia. Ponúkame servis vysokozdvižných vozíkov, prostredníctvom špecialistov, pre kvalitnú opravu a údržbu zariadenia. Pravidelný servis, vysokozdvižných vozíkov predlžuje užívanie a odďaľuje znehodnotenie vozíka. Predávame aj vysokozdvižné vozíky, ktoré slúžia, ku spokojnosti, našim zákazníkom.

  Obsluha stavebných strojov

  Školením, Obsluhy stavebných strojov získate oprávnenie, pre výkon pracovnej činnosti. (strojnícky preukaz). Získate vedomosti, o spôsobilosti, pre výkon profesie. Skúsenosti uplatníte pri strojovom nakladaní a vykladaní. Podmienkou, obsluhy stavebného stroja je vodičský preukaz minimálne skupiny B. Obsluha stavebných strojov sa využíva hlavne, v remeselne, či stavebnej, pracovnej činnosti.

  Obsluha zdvíhacích vyhradených technických zariadení

  Školením, obsluhy vyhradených technických zariadení zdvíhacích získate oprávnenie, pre výkon pracovnej činnosti (preukaz obsluhy zvislej posuvnej brány nad 2,7m, preukaz obsluhy hydraulickej ruky, plošín, zdvíhacích čiel automobilov, zdvihákov, žeriavov). Získate vedomosti o spôsobilosti pre výkon profesie.

  Oprava/servis automobilov, dodávok, nákladných áut, strojov a pneuservis.

  Zabezpečujeme kompletný servis pre akýkoľvek značku automobilov. Zároveň Vám zabezpečíme aby Vás automobil zaručoval podmienky pre bezpečnú jazdu.