DOMOV

Predaj, oprava a servis

 • predaj-servis-oprava vysokozdvižných vozíkov VZV
 • oprava a servis nízkozdvižných vozíkov (NZV) a ich prídavné časti a zariadenia
 • oprava a servis motorových vozidiel vrátane dodávok – dvojstĺpový zdvihák 5 ton
 • oprava a servis motoriek, štvorkoliek
 • oprava a servis nákladných automobilov
 • oprava a servis stavebných strojov a ostatných zariadení
 • pneuservis – vlastníme vyvažovačku a prezúvačku do priemeru 21″ disku

Odborné prehliadky a odborné skúšky

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
 • Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom
 • Pohyblivá pracovná plošina s výškou zdvihu nad 1,5m
 • Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom
 • Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena
 • Špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom
 • Zvislá posuvná brána s výškou zdvihu nad 2,7metra

Školenia

 • Obsluha motorových vozíkov
 • Obsluha stavebných strojov
 • Obsluha poľnohospodárskych strojov
 • Obsluha Hydraulických rúk, kladkostrojov, stojanového zdviháka automobilov
 • Obsluha zvislej posuvnej brány nad 2,7m
 • Obsluha zdvíhacieho čela nákladných automobilov
 • Obsluha ručného kladkostroja, elektrického kladkostroja
 • Obsluha žeriavov – mostový, stĺpovky a konzolový
 • Viazač bremien
 • Lešenár – demontáž a montáž lešení
 • Obsluha regálového zakladača a iné….

BOZP a OPP

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Ochrana pred požiarmi/kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Práca vo výškach nad 1,5m a práca nad voľnou hĺbkou viac ako 1,3m
 • Práca na rebríkoch nad 5m a práca na plošinách
 • Vstupné školenia a periodické školenia pre zamestnancov
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP