ŠKOLIACE PRACOVISKO

STROJNÍCKY PREUKAZ:
skupina 1. -Stroje a zariadenia na zemné práce (dozer, rýpadlo - hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a rýhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
skupina 2. -Stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie a presun betónových zmesí
skupina 3. -Ostatné stroje a zariadenia( špeciálny motorový snehový stroj, kompresory, elektrocentrály...)
PREUKAZ OBSLÚH VZV - trieda I. a II., skupiny A,B,C,D,E,W1,W2,G,Z
(vlastníme rôzne druhy vysokozdvižných a nízko-zdvižných vozíkov)
PREUKAZ LEŠENÁRA - školenie lešenárov skupín A,C,E,F
(demontáž a montáž lešení)
PREUKAZ - Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou
PREUKAZ - Obsluha poľnohospodárskych strojov
PREUKAZ - Školenie žeriavnikov (mostový, stĺpový a konzolový)
PREUKAZ - Viazač bremien
PREUKAZ - Obsluha Hydraulickej ruky, obsluha ISO kontajnero atď.
PREUKAZ - Obsluha zvislej posuvnej brány
PREUKAZ - Obsluha stojanového zdviháka automobilov
PREUKAZ - Obsluha zdvíhacieho čela nákladných automobilov
PREUKAZ - Obsluha ručného kladkostroja
PREUKAZ - Obsluha elektrického kladkostroja
PREUKAZ - Obsluha regálového zakladača
PREUKAZ LEŠENÁRA - školenie lešenárov skupín A,B,C,E,F
(demontáž a montáž lešení)
PREUKAZ - Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou
PREUKAZ - Obsluha poľnohospodárskych strojov
PREUKAZ - Školenie žeriavnikov (mostový, stĺpový a konzolový)
PREUKAZ - Viazač bremien
PREUKAZ - Obsluha Hydraulickej ruky, obsluha ISO kontajnero atď.
PREUKAZ - Obsluha zvislej posuvnej brány
PREUKAZ - Obsluha stojanového zdviháka automobilov
PREUKAZ - Obsluha zdvíhacieho čela nákladných automobilov
PREUKAZ - Obsluha ručného kladkostroja
PREUKAZ - Obsluha elektrického kladkostroja
PREUKAZ - Obsluha regálového zakladača

ŠKOLENIE BOZP A PO - školenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO

REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ zdvíhacích