ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích zariadení.